Celý docházkový nebo přístupový systém se skládá z jednoho nebo více hardwarových prvků „docházkových terminálů“ a „přístupových jednotek“. Na docházkovém terminálu provádí zaměstnanci evidenci příchodů a odchodů. Ty jsou zapisovány do databáze vyhodnocovacího softwaru, který je nastaven dle požadavků zaměstnavatele a v souladu se Zákoníkem práce eviduje a vypočítává odpracované hodiny zaměstnanců. Takto detailně zpracovaná docházka zaměstnanců usnadňuje evidenci a slouží k výpočtu mzdy. Přístupové systémy je možné integrovat s docházkovým systémem. Jejich přínosem je zvýšení bezpečnosti objektu a kontrola pohybu osob po pracovišti.


Soubory ke stažení


Stravovací systémy


Se stravovacím systémem Vám chceme nabídnout kvalitní řešení výdeje a objednávání stravy. Při vývoji byl kladen maximální důraz na příjemnou obsluhu a pohodlí uživatele. Systém stravy je velmi přehledný a pro zaměstnance či studenty vyhovující. Stravovací systém zabezpečuje služby pro provoz hromadného stravování. Systém pokrývá problematiku zajištění distribuce stravy včetně vyúčtování stravy mezi jídelnou a podniky nebo školy, jejichž zaměstnanci či studenti se v jídelně stravují. Systém zároveň vytváří podklady pro vyúčtování odebrané stravy s ohledem na pravidla dotování pro zaměstnance ve mzdách. Použitím stravovacího systému zabráníte čerpání neoprávněných příspěvků zaměstnavatele na stravu a také zjednodušíte objednání a výdej stravy strávníkům.

Režimy provozu stravovacího systému

  • Objednávkový režim - strávníci objednávají stravu na libovolnou dobu předem (nejčastěji na 14 dní).
  • Výdejový, pokladní režim - strávník si vybere z aktuálně nabízených jídel, popř. doplňkového zboží a bezhotovostně uhradí u pokladny svým ID (identifikační kartou, tagem, čipem), z které je odečten kredit vydaného jídla
  • Kombinovaný režim - vařená jídla je nutné objednávat a odběr je možné rozšířit o doplňkové zboží, které se odečte u pokladny.

Docházkové terminály


Docházkový terminál je základním prvkem celého docházkového systému. Právě na terminálu provádí zaměstnanec registraci příchodu a odchodu, nebo i další přerušení pracovní doby, např. odchod k lékaři, odchod na služební cestu, ošetřování člena rodiny aj. V naší nabídce jsou terminály, které třídíme podle použitého identifikačního média na biometrické, kde je k identifikaci využíván otisk prstu, s bezkontaktním radiofrekvenčním identifikačním čipem či kartou nebo kontaktním čipem i-Button a Dallas.


Přístupové jednotky


Přístupové systémy slouží především k řízení a sledování pohybu zaměstnanců v daném objektu. Základním prvkem přístupového systému jsou přístupové jednotky, které dále dělíme na síťové a autonomní. Autonomní jednotky nacházejí uplatnění všude tam, kde dostačuje nižší míra bezpečnosti, tudíž není potřeba zpětná kontrola průchodů. Síťové jednotky jsou využívány v součinnosti s nadřazeným softwarem, ve kterém je možné komfortně nastavovat přístupová práva nejen pro jednotlivá střediska, ale i pro konkrétní zaměstnance. Síťové přístupové jednotky mají elektroniku s interní pamětí a mohou pracovat i v tzv. off-line režimu.


Příslušenství


Tvoří nedílnou součást identifikačních systémů. Mezi volitelné příslušenství patří externí snímače různých typů (EM Marin, MIFARE, HID, iClass, Indala, Legic,Cotag a další.) Dále do příslušenství řadíme převodníky signálu (konvertory), personifikátory, zdroje a zábranová zařízení – turnikety. Většinu těchto komponentů přímo vyrábíme nebo distribuujeme prostřednictvím našich partnerů.


Obslužný software


Našim zákazníkům nabízíme vyhodnocovací software docházkového systému PowerKey 3.0. Rozsáhlý a vysoce parametrizovatelný PowerKey 3.0 najde uplatnění u zaměstnavatelů s požadavkem na modulárnost a propojení s návaznými systémy. Docházkový systém je základní stavební kámen, který lze dále rozšiřovat dalšími moduly jako je plánování, správa požadavků, kniha návštěv, evidence školení a pracovních pomůcek, strava a další.