22.01. 2019

V prosinci roku 2018 naše společnost realizovala dodávku Odbavovacího a vyvolávacího systému
nákladních vozidel pro společnost CS-BETON s.r.o. ve Velkých Žernosekách u Litoměřic.
Komplexní systém, realizovaný na míru dle potřeb klienta, řeší odbavování a pohyb vozidel
zajišťujících jak materiálové zásobování, tak i expedování hotových výrobků. Vozidla, přijíždějící
do areálu, jsou identifikována pomocí kamer se záznamem a čtením SPZ, následně jsou pomocí
parkovacího systému navigována na volná místa.

Detail projektu


Komplexní systém, realizovaný na míru dle potřeb klienta, řeší odbavování a pohyb vozidel
zajišťujících jak materiálové zásobování, tak i expedování hotových výrobků. Vozidla, přijíždějící
do areálu, jsou identifikována pomocí kamer se záznamem a čtením SPZ, následně jsou pomocí
parkovacího systému navigována na volná místa.

Prostřednictvím individuálního provázání s informačním systémem probíhá práce
s identifikovanými vozidly přímo v prostředí informačního systému a nevzniká tak další
administrativní zátěž pro obsluhu.
Pro registraci přepravy i pro vyvolání konkrétního vozidla byly použity samoobslužné kiosky
s rozdílnou konfigurací komponent (tiskárny / čtečky RFID).
Vozidla jsou vyvolávána na venkovních velkoplošných obrazovkách a směrována ke kontrole
vjezdu do areálu, kde jsou, dle typu vozidla, vyžadovány různé podmínky pro povolení vjezdu či
výjezdu. Jedná se zejména o čtení SPZ, identifikaci RFID, EAN kódem, evidenci typu materiálu,
zvážení, fotografie ložných ploch, kontroly vrátného apod.

qtir cs beton qledcs beton qtirqtir_vjezd